Brezplačen dostop do interneta

Vsem gostom v lokalu omogočamo brezplačen dostop do interneta preko Wi-Fi povezave. Signal je na voljo tudi v posebnji sobi spodnjega dela lokala, kjer je možno organizirati tudi sestanke, občne zbore,…

Comments are closed.